Kolorektal Kanseri Belirlemek İçin Ev Testi

Kolorektal Kanseri Belirlemek İçin Ev Testi


  • Doktorclub
  • 16-07-2019

Yapılan güncel bir çalışma gösteriyor ki, kolorektal kanser için evde yapılabilen bir test kolonoskopi kadar iyi sonuç verebilir.


Açılımı “Fekal İmmünokimyasal Test” olan FIT, dışkı örneğinde çıplak gözle görülemeyen kanı belirleyebiliyor. Dışkıdaki kan, bir kolon polipinin (tipik olarak kanserli olmayan küçük bir büyüme) veya kolorektal kanserin erken bir işareti olabiliyor.


Annals of Internal Medicine dergisinin 25 Şubat'ta yayınlanan sayısında, FIT testi ile kolonoskopinin performansı 31 çalışmanın verilerine göre incelendi.


Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Indianapolis Regenstrief Enstitüsü’nde görev alan gastroenterolog Dr. Thomas Imperiale, “Çalışma, FIT testinin yüzde 75 ila 80'lik bir duyarlılığa sahip olduğunu, yani hastalığı olan bireylerin yüzde 75 ila 80'inde kanseri tanımlayabildiğini ortaya koydu. Duyarlılık oranı, kolonoskopi için ise yüzde 95 olarak belirlendi.” diye açıkladı.


Dr. Imperiale bu bulgular ışığında, ortalama kolorektal kanser riski taşıyan insanlar için her yıl yapılan bir FIT testinin kolonoskopiye alternatif olabileceğini belirtti. Ortalama risk, kişinin ailesinde hastalık öyküsü olmayan ve enflamatuar bağırsak hastalığı veya kolon polipleri olmayan durumlar için geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, her 10 yılda bir önerilen kolonoskopinin aksine FIT testi yıllık olarak önerilir.


Test, klozetin kenarına asılan kağıt bir askıya çarpan dışkı örneğinin incelenmesi esasına dayanıyor. Alınan dışkı örneğinden küçük bir parçanın laboratuvar analizine gönderilebilmesi için bir fırça kullanılıyor. Laboratuvar sonuçları daha sonra hekime iletiliyor. Bir hastanın sonucunun pozitif çıkması durumunda, kolonoskopi şeklinde takip testi yaptırması gerekiyor. FIT testi evde yapılması kolay olduğu, herhangi bir hazırlık, invazif bir prosedür veya sedasyon gerektirmediği için kullanışlı bir yöntem.


Daha Fazlası